Nationale Beweging

MILITANTEN ZIJN IN DE OGEN VAN VLAAMSE ELITE ‘WANDLUIZEN’

Mijnheer Drabbe, een van de bazen van de webstek Doorbraak ( Doorbraken zou een betere naan zijn als je leest wat hij zegt) gaf de huidige Vlaams nationale feestdag een luisterrijk statement mee.In een vandaag verschenen interview in De Standaard stelt ‘Doorbraker’ Drabbe , dat : “Schild &Vrienden, net zoals de vroegere Vlaamse Militanten Orde een bende wanluizen zijn”.Dat zijn dan dezelfde mensen, mocht je zeggen dat ‘zwarte of Joden of wat weet ik niet al , ‘wandluizen zijn’ geschokt en ‘woke’ stotterend zouden fulmineren : dat dergelijke bewoording een ‘ontmenselijking’ van een bepaalde groep van mensen is. Maar in Vlaams nationale kringen is het ‘ontmenselijken’ van eigen aanhangers gewoon normale prik.Die Vlaamse staat zal een mooie zooi worden, als die er ooit komt, een klerezooi die het eigen voetvolk ( de helden van 1302 weet u wel, de gewone Vlaamse man) uitspuwt en het ‘nieuwe volk’ op de schoot met moedermelk voedt.

Historisch akkoord voor de zorg maar bloedende begroting

R IS VREUGDE WAAR GELD GEEN PROBLEEM IS

Deze stunt is een formidabele overwinning voor de communisten van PvdA/ PTB+ – waarbij duidelijk is dat ze deze overwinning te danken hebben aan al de linkse, maar ook aan de traditionele ‘vakbondspartijen’ zoals de CD&V en SP.A en …. aan de steun van het Vlaams Belang. ( wie daarvan het meest gaat profiteren is nu al duidelijk, zelfs als het VB 30% haalt zal het de PvdA zijn die er aan wint, waarom, omdat die niet in een cordon zitten en hun macht in de steden en gemeenten ermee zullen versterken bij volgende gemeenteraadsverkiezingen, dat heet ‘plaatselijke verankering’.Het lolletje zal ons 1 miljard euro extra kosten terwijl hospitalen onder gefinancierd blijven – met als resultaat dat 1 op de 3 hospitalen zo goed als failliet zijn. De lonen in de zorg zijn niet laag ( gemiddeld 2000 euro net) en ja die mensen moeten daarvoor hard werken.Maar als men niet eerst de financiering van de hospitalen op orde krijgt, dan is deze stunt ( een zeer populistische stunt van het grootste deel van de particratie en van links tot extreemlinks, waarbij het VB als nuttige idioot diende het te steunen) dan is een dergelijke loonsverhoging voor het verzorgende personeel gewoon een lege doos.Het is als geld geven om je wagen bij te tanken, maar je niet kan rijden omdat de wagen ‘geen’ banden heeft.Mooi, een volle tank, maar wat doe je er dan mee.De kans is daarbij groot – dat men in de ziekenhuizen eerder tot afdankingen en saneringsrondes zal overgaan, als dat zo blijft die onder financiering.En wat heb je dan aan loonopslag, waarvan trouwens niemand weet hoe die betaald moet worden en dus tot saneringen kan leidden.En nu vraagt de sector : dat ook in de rusthuizen de lonen omhoog gaan, mooi, ik gun die mensen dat, ik heb met eigen ogen mogen zien hoe hard men daar werkt.Maar als men weet – dat nu al zeker de helft van de ‘bewoners’ niet genoeg pensioen heeft om een verblijf daar te betalen ( waardoor de staat moet tussenkomen of familie) wat voor zin heeft het dan de lonen daar te verhogen.Onze politieke elite weet – dat ze niet meer op veel credit bij de bevolking kan rekenen – speelt daarom nu voor Sinterklaas en de Kerstman tegelijkertijd.En ik weet dat het nu populair is te zeggen; blijkbaar ook bij het Vlaams Belang leeft die mythe :’ dat geld ‘geen’ probleem is, dat je het maar moet drukken’.Men zegt daarbij, dat dat iets modern is, ( geld bijdrukken) dat dit een experiment zonder voorga is – dat nu, met de moderne middelen die we digitaal hebben, niets mis kan gaan.Dat we de ‘Gouden Graal’ van de monetaire financiering gevonden hebben.Maar waar dit in feite een oude oplichterspraktijk van de rijken en machtigen is , die – ook na een zware pandemie – de pest in de middeleeuwen ( 1348 -1352 ) overal zodanig veel munten sloegen ( waarbij men steeds minder edele metalen gebruikte, die toen de waarde van geld bepaalden, en dus die waarde naar omlaag ging) dat er een reuze inflatie van 200% en meer ontstond.De communisten weten dit allemaal heel goed, nationalisten houden zich niet bezig met historische lessen en ideologie – en links weet ook – dat dit soort zaken heel gemakkelijk tot ‘proletarische’ revoluties leidt ( het kan ook al eens lopen zoals in Weimar – maar dat zal de pret niet drukken). Dus als men links volgt in zijn politiek als ‘rechtse’ partij, weet dan goed dat ‘links’ en ‘sociaal’ iets helemaal anders is.Linkse politiek een valkuil voor ‘rechts’ is.

Stoere Theo Francken en andere ‘nichten’ in het parlement willen nu ook van het corps Para Commando een zwakkelingenregiment maken.

Nu de politie steeds minder de ‘jongerenbendes’ onder controle krijgt wil de decadente particratie ervoor zorgend dat ook het regiment Para een ‘mietjesclub’ wordt. ( en verwar mietjes niet met homoseksuelen, ik weet dat daar heel harde soldaten bij zijn die ook niets moeten hebben van al dat zwak (sorry voor de uitdrukking, gelul).Dan kunnen die ‘jongerenbendes’ helemaal hun goesting doen als het gaat spannen in de toekomst, en dat zal het heren zwakke democraten van de geldparticratie, het zal er nog hard aan toegaan, wacht maar wat de economische crisis gaat geven sukkels.En als onze jongens ooit tegenover een bende wilden komen te staan, wat moeten onze para’s dan doen, een ‘overlegje’ organiseren, een inspraakmoment met de vijand regelen, een time out met gesuikerde thee en shisha pijp, inshallah.We hebben in Rwanda gezien hoe dat afloopt, alleen ligt Rwanda en ligt Congo, het islamitisch ‘Midden Oosten’ nu in ons land, de vijand is ‘hier’ actief.Gaan we dan een jankende bende of echte commando’s nodig hebben denkt u.En voor iemand mij verwijt : dat ik makkelijk praten heb, dit : Ik was Para, en ja in de opleiding wordt je hard aangepakt, maar daar koos ik voor, net als een kikbokser ervoor kiest in de ring te staan en niet gaat janken als hij een mot in zijn bakkes krijgt.Maar al die zwakkelingen die in onze parlementen zitten, het is net een oudewijvenclub , man wat hebben we en laffe politieke elite, ik zou het zelfs geen elite durven noemen, maar een viswijvenparlement – over onze vele regeringen wil ik het niet eens hebben, dat is nog minder dan een bende straatvuil.

Overlijden van Xavier Buisseret : vanwege onze beweging een laatste groet aan hem :

Alleen een militant kan de pijn begrijpen wanneer hij een kameraad militant verliest.
Omdat bij dergelijk verliest, niet alleen het individu, maar ook de hele strijdgemeenschap een vriend verliest.

En omdat de massa van de mensen niet begrijpen kan : dat wij militantenvolk een broederbond vormen – een genootschap van zij die zichzelf opofferen voor een ideaal, maar dat niet als opoffering, maar als plicht zien.

Iets waar velen vandaag op neerkijken, maar wij niet, nooit zullen doen – omdat het ons leven is – zelfs de dood dat niet doden kan.
We daarom altijd zullen leven, ons soort sterft niet, wij rusten uit.

Omdat wij militanten een ras van strijders zijn, door de bonzen onbemind of huichelachtig geprezen bij de dood – wat ons niet deert, omdat wij strijden voor wat ons ‘militanten’ bindt – niet om wat de bonzen en de massa vindt.

Wij vragen geen erkenning van de naamloze anderen – zij die niet strijden of er minachting voor hebben – dat hoeven we niet, bedanken voor die dubieuze eer.
Onze eer is militanten eer, koppigheid , volharden zonder zicht op overwinning, dat is wat wij militanten gemeen hebben. Strijdmoraal.

Wij leven bij de erkenning van elkaars moed en strijdbaarheid, opoffering – dat zijn de dingen die ons verplichten tot elkaar, ook na de dood van een kameraad.
We marcheren verder, met de doden als voorbeeld tot marsrichting.

En ook al scheiden wegen voor het overlijden, de geest die ooit was tussen ons militanten – die blijft bestaan, ook wanneer dat wel zo is en de dood ons haalt – sterker nog – het dient als bewijs : dat onze strijd meer dan ooit levend is.

Militanten sterven nooit, zij leven in de ‘andere’ voort, dat is altijd zo geweest met strijders voor een zaak.

En zo zal het zijn met Xavier , een kameraad, een strijder, een geestesvriend.

Wist-je-datje…

“Er in de Verenigde Staten een ware opioïdenplaag heerst, dat door het op de markt brengen van ‘fentanyl’ door ‘jongerenbendes’ er in het jaar 2018 alleen al 49.000 doden vielen ten gevolge van deze verslavende drug.

Dat 90% van de slachtoffers blank zijn, terwijl de drug door overwegend latino’s en zwarten worden verkocht.

Dat blijkbaar ‘White Lives’ de zwarte en latinobevolking geen reet kan schelen als ze er poen aan verdienen het te vernietigen.

Dat ze gewoon duizenden blanke mensen – door het verkopen en verhandelen van drugs ombrengen.

Waarom horen we daar geen protest tegen, dat blanke mensen dagelijks door zwarte dealers in de States omgebracht worden”.

Antwoord op de Black Matter beweging? terug naar Afrika.

“Niet (onmogelijke) integratie maar ‘remigratie’ – dat is ook wat onze beweging van bij het beging voorstond en voorstaat, nu meer dan ooit het echec van de multiraciale ( versluiert verkocht als multicultureel) duidelijk wordt in onze steden.
De Europese elite probeert wat al decennia niet lukte in de verenigde Staten van Amerika, waarom zou dan zo iets tegennatuurlijks – als een veelvolkerenstaat in één staat in Europa dan wel lukken, aangevuld met Arabische en Afrikaanse volkeren.
Amerika kende (net als Europa) al twee gruwelijke oorlogen vanwege de idee van een veel-rassen en volkerenstaat – is het dan echt slim er nog een te provoceren door het waanidee van Europa een immigratiestaat te willen maken.
Wil de elite, net zoal de Noordelijke elite in Amerika dat deed, een oorlog voor dergelijk megalomane waanzin riskeren, wij denken dat ze dat willen, daarom moet deze elite weg, voor er bloed vloeit in een burgeroorlog tussen blanke mensen.

Nationale Beweging.be

Bende-oorlog in Dijon

De ‘rassenoorlog’ is al lang bezig, niet door blank racisme aangevuurd maar door interraciaal geweld van zwart tegen zwart, crimineel tegen crimineel, moslim tegen moslim, gekleurde bendes tegen gekleurde bendes.
Dat tuig zal Europa in een raciale burgeroorlog storten, terwijl wij blanke mensen door onze elite compleet weerloos en rechteloos zijn gemaakt.
Tijd voor een ‘nationale revolutie’ – oog om oog, straat om straat, wijk om wijk ermee te beschermen.

En laten we ons niet vangen aan BLM en al de onzin over racisme en discriminatie, het gaat om eigendom van land , werk, huis, sociale en collectieve eigendom, en nog zovele dingen die ons door de elite van zwarten afgepakt zal worden als we ze laten doen.
De zwarte criminele bendes zullen eerst met geweld de steden claimen, dan zal de zwarte elite de macht overnemen.
De blanke elites van nu zullen met hen meehuilen als honden.

De huidige ‘rassenstrijd’ is in werkelijkheid – ook en vooral – een economische klassenstrijd, een nationale klassenstrijd tegen kolonialisme ( het immigratiekolonialisme) tegen globalistische ‘omvolking’ .

En de blanke die nu meedoen met de zwarte indringers, dat zijn niet onze tegenstanders maar onze vijanden, vijanden waarvan er velen met de aanstormende crisis van idee zullen veranderen omdat het strijdtoneel beter zichtbaar geworden is omdat het nu ook een openlijk identitaire ‘zwart – blanke’ strijd is geworden.

En hoe hard een linkse of links-liberale blanke ook zou willen dat hij zwart is, dat zal niet gebeuren, en dus zal hij of zij vroeg of laat voor de waarheid staan, dat zijn of haar belang, – ‘Blank Belang’ – is.

En dat zal hard ontwaken worden voor velen onder hen, als ze voor hun leven moeten vluchten, als hun werk door zwarten ingenomen zien, als de sociale bescherming – ( sociale bescherming die nu immigratie voor die blanke linkse meelopers financieel en economisch verteerbaar maakt omdat de gemeenschap ervoor betaald, niet zij persoonlijk ) zal geïmplodeerd zijn.

Als alleen angst en chaos overblijft, zoals nu al in Franse en Brusselse straten en wijken het geval is – je vriend of vijand aan de kleur van de huid herkend, dan komt het ontwaken.

Sterven, slaaf worden – of je tot de eigen identiteit bekennen.
Een tussenweg bestaat niet, of iemand sluit zich bij zijn groep aan of hij zal alleen staan.

Hoofddoek in de leslokalen?

Eigenlijk moet je de hoofdoek vergelijken met de Jodenster, je wist direct als je zo’n ster zag met wie je te maken had.
Veel joodse mensen hadden niet graag, dat je zomaar kon zien wie ze waren, vonden het dragen van die ster heel discriminerend omdat het hen van werk en deelneming aan het sociale leven beroofde.

Maar als mensen dat nu vrijwillig willen doen, een kenteken van wat ze zijn, dragen, zodat elke werkgever, eigenaar en al wie het aanbelangt weet wat voor vlees hij in de kuip heeft als je er zaken mee doet.
Dan is dat toch misschien ‘geen’ slecht idee om die hoofdoek dan maar op hun kop te laten.

Intussen kunnen we – als er identitaire politici wetten maken die een verbod opleggen het aanhorigheidssymbool ( wat de hoofdoek is – extreme islam met neiging tot geweldgebruik in dit geval) te dragen – op werk, openbare dienstverlening, als rechter of advocaat – in scholen, in sociale huurgebouwen, (de gemene delen ervan) in OCMW gebouwen of lokketen, bij voedselbedeling, ( ze krijgen al hulp van hun islambroeders en zusters) in onze parlementen , als leerkracht enzovoort er ons voordeel mee doen.

Misschien moeten we sommige zaken in een heel ander perspectief gaan zien, want nu worden islamvrouwen als minder radicaal en onverdraagzaam dan islammannen gezien, daarom heb je al veel vrouwen in onze politiek, maar als ze zelf een symbool van haat en onverdraagzaamheid op hun lichaam dragen, als een soort publieke waarschuwing van: ‘wat die dragers van haatsymbolen ‘echt’ zijn’ – dat kan toch nuttig info voor iedereen opleveren.

Zo iets als iemand die een hakenkruis op zijn revers draagt, die krijgt ook overal – en terecht – de deur op zijn neus en mag naar werk en inkomen fluiten ( en al helemaal vergeten ooit op een lijst van een politieke partij te staan – of in het parlement zetelen – allemaal vanwege politieke correctheid. Alleen is er geen zot in dit land die dat zou doen – dat in tegenstelling met moslima’s en hun hoofdoek. Wel die hoofddoek is gelijkaardig denk ik ( ik ben geen specialist maar het lijkt mij evident).

Allee… het is maar een filosofische denkpiste he gasten en lezers, en als die vrouwen daar dan toch vrijwillig aan mee willen meewerken, dat ze ‘gelabeld’ worden, dat zelf doen zonder dat we hen daartoe moeten verplichten.

En als die ‘kopdoekdragers’ zich op die manier inzake werk en sociaal leven buitenspel willen zetten, dat is toch een win- win situatie.

RECHTBANK OF RASSENJUSTITIE

Zwarte tiener slaat blanke man in elkaar ( foto links en filmpje) – maar zoals te verwachten was in dit land wordt de zwarte daarvoor beloond en de blanke bestraft ( wie de uitlokker van het incident en wie het meeste geweld gebruikte ( de zwarte heilige ) is duidelijk te zien en te horen op de opname.
Er in elk geval sprake is van gedeelde schuld voor het geweld.

Dat er sprake van uitlokking is door de zwarte ‘jongen’ blijkt duidelijk als de vrouw zegt : dat de uitlokker zich aan ‘onze gewoonten moet aanpassen’ – uitspraak die impliceert dat die zwarte jongen iets deed wat niet door de beugel kan.

Moet je nagaan hoe moreel corrupt onze justitie werkt, niet de daden (slagen door de zwarte ‘jongere’) werden bestraft – maar wel het gebruik van woorden door een blanke.

De dader wordt door de rechters ( meer scherprechters) met 10.000 euro beloond, de mensen die zich in de val van de zwarte jongen lieten provoceren krijgen tot 1 jaar cel.

Rechtbank of rassenjustitie, zegt u het maar.

9000 EURO IN DE MAAND EN NOG ZAGEN OVER ONGELIJKHEID

Heeft dat soort volk dan geen schaamte?

Wat verdiend 9000 euro in de maand en voelt zich daarbij raciaal gediscrimineerd, dat kan toch alleen een volslagen corrupt en nimmer tevreden individue over zijn of haar sociale en financiële status zijn.
Een verwende snottebel van de elitepolitiek.

Het is bijna walgelijk als je zo iemand bezig hoort over ‘gelijkheid’ – man, dat juist een liberale del daar over durft te jammeren en jemineren , liberalen nog aan toe, de kampioenen van de ongelijkheid, naast de N-VA de grootste rijkeluispartij van het land. ( buiten de PS die de enige wapenfabriek van het land runnen met miljoenen winst).

Soms vraag ik mij af hoeveel een ingevoerd mens van ons moet krijgen om een beetje normaal en dankbaar te doen.
Maar we weten ook dat dit soort mensen rotverwend is, ze werden ook altijd in de watten gelegd, zijn nooit content, zullen ook nooit content zijn, verwend nest.

En iemand die 9000 euro in de maand ‘raapt’ ( iets wat 99% van onze mensen nooit zal verdienen en dus heel hun leven gediscrimineerd zullen zijn ten opzichte van dat mens en haar politieke soortgenoten) die kan je toch moeilijk een slachtoffer van discriminatie of racisme noemen, dat is geen ‘slachtoffer,’ dat is een ‘dader’ wat ongelijkheid en discriminatie betreft.
Kijk, ik zou graag voor slachtoffer spelen voor die prijs, zeker als ik elke maand zie wat ik aan pensioen krijg, wat 8 keer minder is dan wat dat liberaal scharminkel krijgt na 48 jaar werken dan nog, eerlijk zegt u.
Wie wordt er dan in dit land ‘gediscrimineerd’ – ik kleine blanke mens, of zij.

VAN RANST VIERT 1 MEIFEEST MET AANHANGERS VAN MASSAMOORDENAARS.

Van Ranst geeft zich steeds meer bloot voor wat hij is, een linksextremist.
En dan zijn uitspraak : ‘ Dat hij begot niet weet wat er verkeerd is aan het bijwonen van een 1 mei viering van zijn partij, de communistische PVDA.
Partij die jaren ( en dat nog steeds intern doet) Stalin als een groot leider vereert.

Wat zou de goedgemeente uit de politiek en media zeggen : mocht een rechtsradicaal verklaren : dat hij op een uitnodiging zal ingaan van een beweging die Hitler als een groot man ziet, dat hij daar ‘niets verkeerds in ziet’
De holocaustklokken zouden in het hele land alarm slaan, moord en brand zou er worden geschreuwt …. SCHANDE.
En terecht, maar nu bij wat Van Ranst doet blijtf het stil, als het niet zo’n slecht moment voor het woord was zou ik zeggen,… doodstil.

Maar het gaat nog verder, nu Van Ranst openlijk naar een links-extremistische bijeenkomst gaat, zo zijn aanhorigheid tot die ideologische strekking benadrukt, een partij met een ideologie van ‘omvolking’ ( blanke mensen vervangen door ingevoerd volk) van de kapitalistische elite steunt en voorstaat :

Moeten we dan geloven dat het uitzonderlijke hoge dodental bij blanke ouderen in de rusthuizen ‘niet’ één ideologisch ‘gewilde’ operatie is die de ‘omvolking’ vooruit moet helpen. ( oudere vreemdelingen werden wel al vanaf het begin het leven gered terwijl blanke oude mensen opgeofferd werden.

De ideologische strekking waar Van Ranst toe behoort heeft en kwalijke reputatie wat omvolkingstrategie en social engineering betreft. ( nieuwe bevolkingen die passen in een politiek ideologisch kader creeeren).
Vraag dat maar eens in Rusland, Oekraïne of China.
En daarbij keek men ook niet op een paar miljoen doden om die doelstellingen te bereiken.

En het feit : dat de communisten zo aan macht en invloed kunnen winnen in dit land vandaag – dat is ook de verantwoordelijkheid van Vlaams Nationaal ‘rechts’ – dat mogen we niet vergeten.
Voorbeeld daarvan is Zelzate – waar de PVDA in het bestuur opgenomen is, dat in tegenstelling met Ninove waar Vlaams Nationaal ‘rechts’ zo laf was om niet met het VB in zee te gaan en het VB zich daar bij heeft neergelegd als schapen op een slachtbank ( niet onverdoofd hoop ik).

Wat onze stelling nog maar eens bevestigd : ‘Dat het spijtig is dat het monopolie van een ‘rechtse politiek’ in dit land bij de gepatenteerde familiale ruziemakers van de Vlaams nationale politiek ligt – dat dit geen goed zaak is – dat dit monopolie van het Vlaams nationalisme op rechtse politiek ‘geen’ tegengewicht vormt voor de strijd tegen de marxistische islamisering en de ‘omvolking’.

Dat we daarvoor een ‘Nationale Beweging’ nodig hebben.

Eigen autochtoon volk ‘Eerst’ – Belgisch autochtoon volk ‘Eerst’ beweging.
Want hoe meer we verdeeld zijn, hoe sterker immigratielinks zal worden.
Hoe vlugger de elite ons volk zal vernietigen in de poel van multicultuur.

Dat is de pijnlijke waarheid die velen niet willen zien of horen, omdat ze nog stammentwisten uitvechten van een voorbij tijd.
Oorlog van een voorbije strijd.
Maar daarbij vergeet : dat wie een voorbije oorlog vecht, de vijand in de nieuwe oorlog vrij spel geeft.

1 Mei – dag van strijd tegen het virus – inclusief het immigratievirus.

Na de strijd tegen het coronavirus moeten we dringend een ander – en potentieel gevaarlijker en dodelijker virus – aanpakken : het immigratievirus.
En daarvoor kan maar één soort van vaccinatie werken, we moeten de pro immigratie elites en haar linkse huursoldaten aanpakken.
Ook dat moet voor de autochtone werkende klasse een strijdpunt zij op 1 mei.
Alleen zal u dat alleen bij ons vernemen : dat 1 mei ook en vooral een identitaire strijd is.
Dat de strijd van de arbeidende klasse eerst en vooral een ‘nationaal exclusieve’ strijd, geen internationalistische ‘ inclusieve’ strijd is.
Deze nuance toont aan dat onze strijd verschilt van hoe links dat ziet.
Links wil door het verdelen van arbeid en inkomen naar ingevoerde ‘internationale’ werkers in een nationale staat de nationale werkende klasse verarmen en verdelen.
Links wil veelkleurige ‘klassensolidariteit’ – wij willen autochtone ‘identitaire’ nationale solidariteit.
U zal zien vrienden, dat dit een wereld van verschil zal maken bij de komende econoische ‘trubbels’.

Solidaristen zoals wij willen echter : dat de autochtone nationale arbeidersklasse haar rechtmatig deel van de winsten die ons land genereert krijgt, exlusief en onvoorwaardelijk.

Nieuwe verkiezingen? onmogelijk voor de elite.

Om praktische redenen ‘geen’ verkiezingen mogelijk, een klucht maar ook geen klucht, want een politiek elite die niet eens in staat is mondmaskers te verdelen – elke dag tientallen doden ziet passeren zonder dat ze verantwoordelijkheid nemen, dat is meer een misdaad dan een klucht.

En verkiezingen organiseren, wie moeten en kunnen we dan ‘kiezen’ – de lafaards die vandaag in hun partijhoofdkwartieren hun geld zitten tellen, dat soort mensen?
Deze crisis heeft toch bewezen, dat de particratie compleet corrupt en inefficiënt is, dat de kopstukken ervan uit lafaards en miezerige kleine lulletjes bestaat, zoals die clown De Wever die van het besturen een Vlaams circus maakt tijdens een videoconferentie met op de achtergrond figuren uit Star Trek – gaan we weer mogen ‘kiezen’ uit dat soort mensen.
Uit infantiele egotrippers.

Of de lafaards van de PS, van wie de door hen bestuurde rusthuizen meer op nazi KZ lijken vandaag – kampen waar men ouderen uit de weg ruimt, gaan we ‘kiezen’ voor dat soort mensen.

Of partijen die een score van 30% in de peilingen halen, maar nu stil en bang als een muis zijn dit regime te bestrijden, gaan we voor die mensen ‘kiezen’.

Elke nieuwe stembusgang is compleet zinloos als we niet eerst een nieuwe kieswet hebben die toelaat dat het volk zich kandidaat kan stellen voor een mandaat, met dezelfde rechten en financiële middelen die de particratie vandaag bezit. Met toegang tot de media.

Anders is dat alles gewoon een maat voor niets, kunnen we evengoed ambtenaren de zaak laten besturen.
Misschien vinden die ‘wel’ mondmaskertjes en laten zij onze ouderen niet sterven.
Het is het proberen waard, zijn we eigenlijk af van die smoelenmakers van beroepspolitici.
Want van dat soort mensen, daar krijg ik zo onderhand uitslag van

Onze politieke klassen zijn Laffe Honden!

WAAR ZIT NU DE TOP VAN ONZE POLITIEKE KLASSE, ZE ZITTEN ALS LAFFE HONDEN IN HUN CORONABUNKERS… maar morgen zullen ze weer met veel blabla en nog veel meer hoogmoed beweren … dat ze het land kunnen leiden en besturen.

Dat ze hun geld waard zijn , dat de particratie het beste bestuursmodel is dat er bestaat, dat zij de democratie waarborgen.

Hoe lang gaan we daar nog intrappen, nu we in de praktijk zien, dat onze politieke toppers superprutsers zijn.
Dat ze de dood van duizenden rustig vanop afstand bekijken zonder verantwoordelijkheid te hebben genomen.

Verdient deze politieke klasse ( allemaal, meerderheid en oppositie van de particratie die zichzelf buitenspel zette om zo elke verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen) nog enig respect.

Er zijn veel mensen die denken : dat nieuwe verkiezingen daar iets aan zullen veranderen, maar we hebben geen behoefte aan nieuwe verkiezingen, wel aan een nieuwe manier waarop we verkiezingen organiseren.
Anders zal de oude politieke particratische kliek gewoon verder doen alsof er niets is gebeurt, ze zullen beweren, en dit bij hoog en bij laag – dat zij vandaag niet hun verantwoordelijkheid ontlopen maar ze integendeel opgenomen hebben, wat dus een leugen als een huis is.

Voor mij dus ‘geen’ nieuwe verkiezingen waar de particratie van vandaag gewoon het oude spelletje speelt en waar bij een crisis zoals vandaag diezelfde particratie de kastanjes aan politici van derde rang overlaat ( waarmee ik die mensen niet aanval, alleen vaststel dat dat zo is).

Wat zou ik mij dan druk maken om nieuwe verkiezingen, nu we zien hoe dodelijk de particratie ( zie de – je zou denken bijna gewilde – eliminatie van duizenden oude mensen in de rusthuizen) een feit is.

Ontwikkelingsland België

Ik had gisteren, bij de ellenlange lezing van onze Joodse Premier over de coronamaatregelen eerder de indruk dat ik een lezing van de Thora in een synagoge meemaakte. ( niet dat ik reeds die eer had, mijn naam is niet Dewinter Philip).

Herhaling, belerend, hoogmoedige betweterij, morele superioriteitsuitstraling, deels onzin verpakt in Bijbelse hallelujaretoriek – en dat allemaal gebracht als ‘persconferentie’.
Slaapverwekkend dilettantisme aan 11 000 euro de maand plus chauffeur en dienstmeid.
In de Belgische politiek is slim en politiek onderlegd zijn een hinderpaal, maar dat wisten we al.

Er was bij dat alles ook een gevoel dat we terug in de voorchristelijke tijden leefden bij haar lezing van de Thora, vooral toen ze zei : dat de naaiwinkels terug open mochten, dit omdat we dan allemaal thuis zelf mondmaskertjes zouden kunnen maken.

De multinationals en grote kapitaalmonopolies kunnen hun schulden dumpen met een opkoopprgramma van de ECB – het volk mag zelf zorgen voor noodzakkelijk beschermingsmateriaal zoals mondmaskers – dar zijn geen geld en middel voor blijkbaar. Met de liberalen is het kapitaal verzekert, onze gezondheid minder, daarom dat alle andere partijen nu in hun partij-hoofkwartieren zijn weggekropen als ratten.

Allemaal thuis artisanaal mondmaskertjes maken, in de 21 eeuw, in een modern land.

Dat is het ekwivalent van de Joodse vlucht uit Egypte ,te voet.

Shalom Sophie, dit land wordt steeds meer een ontwikkelingsland waar vreemde stammen en nog oudere ritten heersen, maar niet de onze.

Een politieke revolutie, om maar één ding te noemen.

Het Belgische belastingsysteem werkt zoals een ‘beul’ – geen genade, alleen de stinkend rijken ( multinationals en superrijken ) genieten clementie – op alle anderen word gejaagd, ook tijdens een pandemie.
En als je bedenk dat onze ziekenhuizen ‘onder-gefinancieerd’ zijn en ze op supplementen draaien die gegenereerd worden bij operaties en opnames, is deze controle in feite een aanslag op onze ziekenzorg.
En dat terwijl iedereen nu beweert dat deze corona-crisis ons allemaal ‘anders’ zou doen handelen en denken, maar helaas pindakaas, het systeem is zo vastgeroest dat we daarvoor ‘heel’ ander dingen zullen moeten doen voor het veranderd.

Linkse intellectuele hogere middenklasse… Hypocrietenklasse

Marc Van Ranst over meetellen van doden in rusthuizen: “Was misschien niet slimste strategie”

Mocht iemand zeggen, de doden die vallen in asielcentra die gaan we niet meetellen – dan zou Communist Van Ranst over racisme en discriminatie beginnen lullen.

Het is ook ‘ons volk’ zou hij zeggen en de media zouden in zwijm vallen van bewondering voor zoveel liefde vanwege die klojo voor ‘het andere’ volk .

Maar dode oude blanke mensen in rusthuizen als slachtoffers van ons volk meetellen , ja die meetellen was ‘geen’ goede strategie, oud blank volk, nutteloos volk bij de communisten zoals Van Ranst.

Welkom in de politiestaat!

De neoliberalen hekelen : dat het regime steeds meer op een dictatuur van de particratie en de kapitaalsklasse dreigt uit te draaien, ook de neoliberaal Francken spreekt daarover zijn vrees uit in een recente Tweet.
Dat zijn dus de mensen die deze burgerlijke kloteboel al jaren besturen.

Maar sinds de elite is overgegaan op het ‘omvolken’ van ons land richting multiraciale maatschappij – en nu deze gezondheidcrisis laat beheren door een regering waar de neoliberalen trouwens de meerderheid in hebben, door een burgerlijke dictatuur.

En dan komen zeggen : dat men de vrijheid van burgers ‘niet’ aan banden wil leggen, dat is je reinste hypocrisie.

De vrije meningsuiting is in ons land al een lachertje, politieke tegenstanders worden al door allerlei ingrepen – onder andere op sociale media – van hun vrijheid om te ageren beroofd, mensen worden al door speciale diensten gemonitord, neem bijvoorbeeld Unia en tal van andere diensten die dissidenten opvolgen en laten vervolgen waar ze kunnen en de burgerlijke rechtbanken daar in gewillig meegaan.

Maar nu de neoliberale elite haar globalistisch project in gevaar ziet, zelfs haar bestaan door een aanstormende economische crisis in gevaar weet, zal nu duidelijk worden : dat men niet alleen dissidenten elektronisch in het oog wil houden maar de hele bevolking.

En de elite was tot dat doel ‘bevokingsmonitoring’ al alle middelen aan het uitrollen ‘voor’ de pandemie uitbrak, met als voorbeeld China in het achterhoofd.

De elites volgen daarmee ( wat voor de communisten in China begrijpelijk is) de raad op van Lenin op die zei : Dat – om de massa te controleren – vertrouwen goed, maar controle beter was’.

Kan een mening te Extreem zijn?

Wat herkennen we dat in Vlaanderen goed, dat een partij de eigen militanten afstoot omdat … ze te extreem zouden zijn.
Wat direct de vraag oppert, hoe kan een mening ‘te’ extreem zijn, kan een grap dan ‘te’ grappig zijn bijvoorbeeld? of een ongeluk ‘te’ ongelukkig, of de dood ( in tijden van corona een interessante vraag) ‘te’ dood zijn?

Daarbij stelt zich de vraag : wie beslist wanneer ‘iets’ te extreem is, is extreem sporten te extreem, is teveen verdienen zonder belastingen te betalen te extreem, zoals voetballers die 25000 euro in de maand verdienen en daar minder op afgehouden worden dan dat er op het loon van een WC madam afgehouden wordt – ik vraag het maar.

En blijkbaar zijn het de extremisten van de immigratie en omvolkings elite die daarover gaan, jezes, juist die extreme bende.

Wat dit regime en het politiek systeem dat ze verdedigen tot de enorme paradox voert : dat extreme neoliberale of linkse ‘extremisten’ en het staatsapparaat dat ze in hun ijzeren klauw hebben om er de bevolking me te terroriseren, mogen beslissen welke soort patriotten ‘ te extremistisch’ zijn.
We spreken hier wel nog altijd over mensen die ‘geen ‘ geweld prediken nog ervoor oproepen.

Dat is zoals ten tijde van de bezetting door Duitsland, waar men de Gestapo lliet beslissen ‘welk’ verzet als extremistisch moest worden vervolg.
En we weten allemaal, dat dat iedereen die zijn mond opentrok was.

Zo werkt dat ook vandaag, partijen die zich verzetten tegen de immigratielobby – of tegen het corrupte – of zich verzetten ( in België heb je er geen die dat doen zo ver is het gekomen ) onwettige regering – zoals wij er nu een hebben, wat men toch als een zéér extremistische daad van de elites kan catalogeren, worden aangemaand hun ‘extremisten’ buiten de beweging te werken.

Dat terwijl de extremistische immigratiebeweging van links en rechts en de kapitalistische elites die daar voorstanders van zijn omwille van de winsten die ze er mee kunnen maken, altijd maar extremistischer worden in hun handelen en politiek
In dit land gaat dat zover dat zelfs Orban er een punt aan kan zuigen wat burgerlijk extremisme betreft in het opzijzetten van de democratie.

Het dus alleen de patriotten en weerstanders zijn die er bij verliezen hun achterban te decimeren, en voor de goede orde, kiezers als achterban gaan zien en daaruit macht denken te halen ( remember het cordon sanitair) zijn zeer naïef.

En dat komt : omdat de elites niet malen om zo extremistisch te zijn en te handelen die partijen van de macht weg te houden, hoezeer die ook een deel van hun achterban een mes in de rug steken.
Als je extremisten hun zin geeft ( ik bedoel daarmee de extremisten van de omvolking en immigratielobby) dan willen die altijd meer, dat is een sociologisch en politiek feit.

Daarom is een ‘Nationale Beweging’ nodig – een beweging die dergelijke maneuvers en listen van de elites en links kan doorzien. Ook als we daarvoor vervolgd en veroordeeld worden, dat is de prijs van de vrijheid die we willen hebben.
Zo simpel is dat

Een ‘Nationale Beweging’ moet deze koloniale Europese Unie stoppen, voor we Albanië aan de Noordzee worden.

Het Vlaams Belang -, en dit bij monde van Europees ‘Deputé’ Annemans , wil Wallonië en Brussel helemaal gratis cadeau doen aan Frankrijk en aan Marine Le Pen ( dat terwijl dat land al een paar eeuwen Frans Vlaanderen bezet houdt en het Vlaamse volk daar sociaal en economisch liet verpauperen) – logisch dat een Franse bank dan een voorafname van zijn door Vlaams nationalisten beloofde geschenk neemt, de rest van de Belgische elite heeft op die manier ook al onze energiesector en een deel van onze watervoorziening aan de Fransen cadeau gedaan. En verder een groot deel van de Belgische (Vlaamse) banken en verzekeringssector.

Alleen een ‘Nationale Beweging’ kan deze uitverkoop van ons land tegenhouden, omdat wij een echte ‘nationalistische ‘beweging zijn, geen separatistische of oud Belgicistische beweging die zichzelf aan Frankrijk of de Europese Unie onderwerpt.

Frankrijk weet waarop ze in de Europese Unie ( ook de partij van Le Pen is nu pro Europese Unie , omdat ze uiteindelijk door heeft – dat ze anders nooit de macht kan krijgen in dat land omwille van het Franse chauvinisme) en ook omdat dat land daardoor macht heeft over kleinere staten zoals België, die landen op een criminele manier kan uitzuigen, ( bijna koloniale praktijken kan ontwikkelen tegen kleine Europese landen).

Alleen een Delta Unie van de lage landen kan dit systeem van onderhorigheid aan regionale grootmachten stoppen , kan de Europese Unie stoppen.
Een Europese Unie die in feite een verdeling van de regionale macht tussen Duitsland en Frankrijk betekend en verzekert.

Een macht waarin oude Europese vijandschappen verdergezet worden en waarvan de Brexit het resultaat is omdat vooral Frankrijk niet wou ingaan op het verzoek van Engeland het vrije verkeer van personen aan banden te leggen.

Iets wat Vlaanderen veel geld en economische voordeel zal kosten, mogelijks onze visserij zal vernietigen.
Daarom moeten we bedrijven die winst naar het buitenland sluizen en cruciaal zijn voor onze economie nationaliseren, omdat wat nu dreigt te gebeuren ( voor ons land levensnoodzakelijke kapitaal hier wegsluizen naar het buitenland).

“Jongeren” zullen prioritair behandelt worden, dat terwijl oude blanke mensen zullen sterven

Moeten we mensen of gemeenschappen die de maatregelen tegen het verspreiden van de pandemie saboteren nog opnemen in onze ziekenhuizen voor verzorging, moeten we ze niet ergens opsluiten in verplichte quarantaine.

En het wraakroepende aan deze toestand waar een gemeenschap alle regels aan haar laars lapt ( ze zijn dat gewoon hun goesting te doen en onze elite heeft die daar altijd laten mee wegkomen) – dat is dat bij een teveel aan patiënten in de ziekenhuizen – zoals in Italië het geval is – dokters zullen beslissen dat oudere blanke mensen moeten sterven terwijl ze een ‘jongere’ – zo eentje dat het virus heeft helpen verspreiden door de regels niet te volgen mag blijven leven – dit opdat die een prioritaire behandeling krijgt omdat jonge mensen voorgaan – terwijl ze blanke oude mensen zullen laten creperen.

Want ineens is discriminatie blijkbaar toegelaten, iets wat wij altijd hebben gezegd : dat anti discriminatie gewoon een fantoom is dat tegen ‘ons’ gebruikt wordt als het de multiculturele elite uitkomt.
Maar oude blanke mensen laten sterven, terwijl ‘jongeren’ – ook die van vreemde origine – onder andere zij die lustig de straat opgaan en de besmetting aan zichzelf te danken hebben ‘gered’ zullen worden.

Dat is nog een stap verder in de ‘omvolkingsstrategie’ van de elite.
Nochtans is discrimineren op basis van leeftijd iets wat door dezelfde antiracisme en antidiscriminatiewetten van de ‘omvolkingscriminelen’ verboden is, maar wat die ‘omvolkingscriminelen nu goed uitkomt als er veel blanke oude mensen sterven en jonge vreemdelingen gered worden.

Dat is wat wraakroepend is aan deze toestand, een mogelijke genocide op oude blanke mensen ten voordele van zij die de maatregelen tegen de pandemie saboteren en van vreemde origine zijn.

De dokters en PVDA communist Van Ranst zullen zeggen : dat dit een louter ethisch’ en moreel probleem is, ik zeg dat dit een identitair ethisch moreel probleem is.
Niet een louter neoliberaal of links ‘utilitair’ ( jongere mensen hebben nog een heel leven te gaan) probleem is.

Geen lockdown voor azielcentra

Maggie de Block, die van ‘ blijf in uw kot’ ( waarom zei ze dat niet tegen de duizenden die ze in het land smokkelde toen ze minister van ‘omvolking’ was) – doet wat de elite en zij al jarenlang doen, ze blijven het immigratievirus verspreiden, dit keer – door te weigeren de asielcentra in lockdown te laten gaan – laat ze zelfs de door de elite ingevoerde asielzoekers – omdat die – zoals verwacht, zich geen bal van onze wetten aantrekken – ook nog een dodelijk virus verspreiden.
Dat ‘blijf in uw kot’ van stoere Maggie is dus alleen voor inheemsen bedoeld, de asielzoekers en andere ‘ingevoerde’ culturen hebben vrijstelling.
Ja mensen de bedrijven en winkels moesten dicht, maar de immigratie-business kan en mag op volle toeren blijven draaien.
En waar zijn onze duur betaalde parlementairen die dat beloven te zullen stoppen, die zijn collectief op corona-retraite, ze gaven de macht aan de immigratiemaffia.
De omvolking heeft nu geen enkele politieke (in hoever dat al bestond in hoofde van de oppositie) tegenstand meer.

Wonderen bestaan, dat blinden plots zien kunnen.

“Een performant sociaal systeem dat op lange termijn wil standhouden is per definitie een gesloten systeem, met eigen grenzen dat heel selectief zijn deuren openstelt om er zelf beter van te worden”

Fons Van Dyck, mediaspecialist … in Knack.

Dat zijn dan de mensen uit de reclame en mediawereld die ons al een paar decennia voor racist en fascist uitmaken, maar nu met de pandemie plots het licht zien.

Wat jaren niet kan…

Men maakt ons nu al jaren wijs : ‘ Dat de grenzen sluiten de dag van vandaag niet meer kon, dat Europa dat niet zou toelaten, dat we nu in één open wereld leven, dat immigranten niet kunnen worden tegengehouden om die redenen’.
Dat we Marrakesh moesten aanvaarden, omdat mensen tegenhouden die naar hier willen komen ‘onmenselijk’ ‘ondemocratisch’ ja zelfs fascistisch zou zijn. Tarrara.

En zie : vandaag kan dit alles plots wel, de grenzen sluiten, en het zijn dezelfden die altijd zeiden: dat dit niet meer kon, dat het een neoliberale natuurwet was dat ze openbleven – zelfs tijdens een invasie van vreemdelingen – die nu doodleuk aankondigen… de grenzen gaan toe.
Yes we can, we konden het altijd al maar wilden het niet.
Ondanks dat een groot deel van de bevolking het eiste deden, we het niet, omdat het volk de pot op kan met hun eisen.

Wat bewijst, dat immigratie door de elites werd en wordt georganiseerd, het ‘geen’ natuurlijk gegeven is dat we niet onder controle kunnen krijgen – maar dat het om een door de kapitalisten en links ‘gewilde’ strategie van ‘omvolking’ gaat.

Dat de kapitalisten welwillend tegenover een virus (immigratievirus) staan – omdat het hen geld en goedkope werkkrachten oplevert .

Dit hebben we dus vandaag met het coronavirus geleerd, dat de strijd tegen het immigratievirus nooit een prioriteit van onze elite was, integendeel dat ze dat virus tegen het eigen volk wilde gebruiken om ons volk ermee te ‘verdunnen’ en op termijn zelfs onze cultuur en volk ermee te vernietigen.

Met deze les in het achterhoofd moeten we na de pandemie de strijd tegen de elites verhevigen, nu we bewijs hebben dat ze het immigratievirus wel degelijk konden stoppen, maar het integendeel hebben helpen verspreiden door de grenzen open te laten.

Dat we dus al jaren en jaren belogen en bedrogen zijn door de particratie, door alle partijen, door het systeem verraden en verkocht zijn.

Democratie?

Voor wie het nog niet doorhad, in dit land hebben we ‘geen’ democratie, maar een particratie, wat nu voor iedereen zichtbaar is omdat het de partijvoorzitters en niet de fractieleiders van de partijen zijn die het volk vertegenwoordigen ( fractieleiders die wel een mandaat van de kiezers hebben maar in feite ook particraten zijn) voor de crisis wou de partijenmaffia dat nog wel eens verschuilen : dat het eigenlijk maar tien of zo partijvoorzitters zijn die dit land gijzelen, dit door hun fractieleiders als verantwoordelijke naar voor te schuiven ( de rest van de parlementairen dienen als een soort versiering om aan de boom van de particratie te hangen – het zijn een soort van kersboombolletjes, veel bling bling en blabla maar nul macht en ‘geen’ wil tot de plicht hun werk te doen met het volk te vertegenwoordigen.

Deze kerstboombollen in de parlementen vertegenwoordigen alleen hun partij en zelfs dat meestal niet, welke versiering dient iemand of iets, dan mooi te wezen als versiering.
Wat de meesten van die parlementairen ook goed uitkomt, 9000 euro bruto om aan de kerstboom van de particratie te hangen voor 5 jaar. Niet slecht voor een kerstbol.

Allemaal spreken ze – links met hoge pieptonen – hun weerzin uit voor een fascistisch systeem.
Beseft die politieke kaste dan niet dat het systeem van hen in feite een communistische dictatuur is.

Dat een modern fascisme in feite ‘echte’ nationale democratie betekend – omdat het op corporatisme stoelt.
Een systeem waar niet de partijvoorzitters de staatsmacht gijzelen, maar waar het volk in raden ( vroeger sociale zuilen genoemd) zijn stem heeft.

En dat al dat gedoe van de particratie over democratie gewoon gelul is.

LULCOMMUNIST VAN RANST

Rare dingen hoor je dezer dagen, zoals bij Van Ranst, de man is een notoire communist en PVDA adept, een partij die al jaren beweert : dat ‘het systeem’ rot en kapot gemaakt is door een tomeloos kapitalisme, iets wat wij solidaristen vandaag nog altijd zeggen en beweren, iets dat men met de ogen toe zelfs kan waarnemen gezien het gebrek aan elementaire beschermingsmaatregelen voor de bevolking en het tekort ( dat grotendeels zijn oorsprong bij massa-immigratie vindt, iets waar Van Ranst een fervent supporter van is) van medisch personeel en onder financiering van de ziekenzorg.

En nu beweert die communist plots ‘dat ons systeem het aankan’ – of hoe ook communisten, net als regionalisten trouwens – hun kar keren als ze in de parlementen zitten en massa’s geld van de staat krijgen om te zeggen wat het regime wil.

Yes we can, als het regime hen betaald zingen alle partijen hetzelfde deuntje.

Colloquium 22 maart Nationale Beweging/ Nation.

Naar aanleiding van de 4de verjaardag van de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem, organiseert onze politieke beweging : ‘Nationale Beweging/ Nation een collegium over dit thema, dat met verschillende sprekers en met interactie vanuit het deelnemersveld.

Gezien de huidige situatie aan de buitengrenzen van Europa ( Griekenland) – alsmede het initiatief dat door onze beweging in samenwerking met de Europese partij ‘Alliantie voor Vrede en Vrijheid (APF)’ is genomen om ‘Europese actiecomités ter ondersteuning van de Griekse weerstand’ op te richten – zullen wij ons ter gelegenheid van de herdenking van de aanslagen van 22 maart 2016 onze focus daar op richten.
Want voor ons is massa-immigratie ( wat met en nieuwe golf vanuit Turkije aan de Griekse grenzen zich nu dreigt te herhalen) en islamterrorisme aan elkaar gelinkt, zeker nu het duidelijk is dat veel IS terroristen vermomd als ‘vluchtelingen’ zich zo toegang tot Europa zullen verschaffen.
Het is duidelijk dat de strijd tegen terreur dezelfde is als tegen massa-immigratie.

Om de slachtoffers niet zoals de burgerlijke partijen dat doen louter met een steriel moment te herdenken, ( wij zullen dezelfde dag in Brussel ook en krans neerleggen met een delegatie ) – maar deze herdenking aangrijpen om effectief iets te organiseren van wat wij in onze slogan ‘ Niet vergeten, niet vergeven’ bedoelen – bent u uitgenodigd aan het colloquium deel te nemen.

Plaats/ tijd van afspraak : Zondag 22 maart – 14 hr. : Zaal Iridia , Wellingtonstraat 15 Oostende.

Stadskledij geldt als voorwaarde tot deelname gezien het karakter van het gebeuren : een herdenking van slachtoffers .

Mensen die met de trein naar Oostende komen kunnen aan het station de tram nemen richting De Panne – afstappen 2de halte.

 • Bibberende lafaards met veel te veel geld en NUL moed

  Wie nu nog niet inziet dat we nood hebben aan een centraal bestuur is gewoon achterlijk.
  Al die verschillende parlementen en praatbarakken, wat brengt ons dat, alleen miserie zonder oplossingen.

  En nu zelfs De Wever voor een federaal ingrijpen – al is het maar omdat hij dan geld van de Belgische staat kan krijgen, een soort van geldtransfer van nationaal naar steden en gemeenten, om de schade die daardoor lokaal zal volgen te verminderen, iets waar wij natuurlijk achterstaan bij de steeds verder uitdijende ramp die onze bevolking zal treffen met dit ‘on-bestuur ‘ van onze politieke elite – kan dit toch niet meer ontkend worden, dat :

  Eendracht Maakt Macht, een virus en een economische terugval of recessie kent geen onderscheid tussen Belgen, het zal ons allemaal pijn doen als er gen actie komt.

  In plaats dat De Wever voor Antwerpse Nero speelt die het land in brand wil steken zou hij beter zijn verantwoordelijkheid nemen en iets doen voor het vele geld dat zijn soort politieke klasse in haar zakken steekt.

  En anders moet het volk maar beslissen dat er noodverkiezingen komen met bijzondere modaliteiten voor de deelnemers – zo dat er echt kan gekozen worden voor nieuwe politici en partijen.
  De oude politieke klasse is zo versleten dat je hun bange botten ziet.

 • Nationale Beweging / Nation

 • Veel beloven met drank in de hand, een kater naderhand

  Bart De Wever zei – in wat een liefdesverklaring aan links moet verbeelden : ‘Dat hij de laagste pensioenen wil verhogen als de Vlaams- nationalisten federaal aan de ‘macht’ komen.
  Dat zei hij op de door de bevolking betaalde nieuwjaarsreceptie van zijn partij, waar 5000 partijgangers op onze kosten aan het zuipen en dansen gingen – en dan maar klagen dat de Walen op onze kosten feesten – dat terwijl de particratie best wel weet hoe je op de bevolking haar kap feest viert- en na een Cola Zero teveel bij De Wever in het bloed wellicht.

  Waarom onze corrupte politieke klasse dat niet doet terwijl ze aan de macht is, denk ik dan, dat zou toch efficiënter zijn, en vooral meer geloofwaardig.
  Neen als ze aan de macht ‘zijn’ dan krijgen we van die politieke klojo’s dingen die niemand ooit gevraagd heeft (zoals het Marrakesh pakt, of op deelstaatniveau – het afschaffen van de woonbonus).

  Alleen als ze aan de macht willen ‘komen’ beloven ze dingen die mensen ook graag willen, om zodra ze aan de macht zijn, die dingen zo rap mogelijk weer te vergeten.
  Tot het volgend rondje particratie-verkiezingen, intussen knijpt de partijenmaffia het volk de strot verder af – en houden ze zich bezig met het oude en eigen – en in hun ogen ondankbare – volk – te vervangen door ingekleurd ‘nieuw’ volk – ook al iets waar geen mens met gezond verstand om gevraagd heeft.
  Welk volk kiest nu voor de eigen genocide.
  Maar waar die gekken van politici blijkbaar maar geen genoeg van krijgen, tot we allemaal uitgewist en ingekleurd zijn door hen als ‘blank afvalproduct’.

De NATIONALE BEWEGING Ondersteun het recht op zelfverdediging van de burger bij inbraken, zoals onlangs gebreurde door een gepensioneerde in het stadje Ferrieres waarbij de dader gedood werd.

De schrik en moet van kamp veranderen, niet de burgers moeten bang zijn, wel de daders.

NATION soutient le retraité de Ferrières qui a abattu un cambrioleur !
La peur doit changer de camp !

ToleranceZero #LegitimeDefense #Nation

Onze blog volgen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s